Polityka prywatności

 Definicje:

 • Serwis –sklep on-line prowadzony pod adresem www.yumiko.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie
 • Yumiko – firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8471625519, REGON 387231627

Administratorem danych jest:

Firma Yumiko wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8471625519, REGON 387231627

Yumiko wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

– poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@yumiko.pl.

Cel przetwarzania

 • Yumiko przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Serwisu i utrzymywania konta Użytkownika w Serwisie, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania się w Serwisie,
– zawarcia umowy,
– dokonania rozliczeń,
– dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
– korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia),

– kontaktu z Użytkownikiem bądź potencjalnym Użytkownikiem we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 • Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, wówczas Yumiko przetwarza jego dane w celu przesyłania własnych informacji handlowych, dotyczących np. aktualnych wydań albumów (Newsletter).

Rodzaj danych

Yumiko przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. założenia konta Użytkownika w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres dostawy
– numer telefonu
– adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. Dane przetwarzane na stronach www

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Yumiko lub podmiotów trzecich, Yumiko jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników (na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Takie dane mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP urządzenia Użytkownika, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Dzięki gromadzeniu powyższych informacji Yumiko zapewnia Użytkownikom pełen dostęp do Serwisu i może poprawiać jakość świadczonych usług.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisem art. 6 ust 1 b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – to jest wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz spełnienie naszych ustawowych obowiązków, np. obsługi zamówienia, rozpatrzenia reklamacji bądź zwrotu, a także wsparcie zarówno w trakcie procesu sprzedaży jak również rozwiązywanie zgłaszanych problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. W każdej chwili może żądać usunięcia jego danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie.
 2. W każdej chwili może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych zarówno w części, w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie.
 3. Może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z jego decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 4. W każdej chwili może zażądać poprawy bądź sprostowania jego danych osobowych. Użytkownik może to też zrobić samodzielnie, używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki w Moje Konto: Szczegóły konta oraz Adresy.
 5. Może zażądać przekazania posiadanych przez nas jego danych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy,podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej, po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 6. W każdej chwili może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Mamy obowiązek poinformować Użytkownika o podjętych przez nas działaniach nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań.

Należy pamiętać, że usunięcie danych osobowych, np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, nie spowoduje całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, ponieważ w przypadku dokonania zakupów w Serwisie jesteśmy zobowiązani przechowywać dane o dokonanych transakcjach przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przechowujemy przez czas istnienia jego konta Użytkownika w Serwisie.

Dodatkowo, archiwizujemy wszelkie zgłoszenia i korespondencję mailową przez okres 2 lat.

Po usunięciu konta w naszych systemach pozostaną dane dotyczące zawartych przez Użytkownika transakcji w Serwisie, gdyż jest to nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo, będziemy przechowywać dane Użytkownika przez czas wygaśnięcia jego roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, np. rękojmi.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do nas w wybrany przez Użytkownika sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: kontakt@yumiko.pl
 2. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie

Polityka cookies

W celu zapewnienia wygody oraz jak najlepszej jakości obsługi korzystamy z funkcjonalności nazywanej „cookies”. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat tej technologii.

Czym są pliki cookies?

Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer bądź aplikację sklepu internetowego, zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputer, smartfon). Przechowuje się w nich informacje, których potrzebuje sklep do prawidłowego działania usługi jak np. zapewnienie bezpieczeństwa zakupów, dostosowywanie sklepu do preferencji Klienta, dane analityczne czy marketingowe. Pliki cookies w zależności od typu są usuwane po zamknięciu przeglądarki (pliki sesyjne) lub są zapamiętywane w urządzeniu przez określony czas.

Z jakich technologii nazywanych cookies korzystamy?

W Sklepie Internetowym korzystamy z technologii przechowujących dane na urządzeniu końcowym w celach analitycznych, marketingowych oraz zapewnienia poprawnego działania Sklepu. Sklep może również korzystać z funkcjonalności zbliżonej do cookies (na przykład local storage), dlatego przedstawione tutaj informacje odnoszą się również do tych technologii.

Kogo dotyczy technologia nazywana cookies?

Technologia cookies (lub funkcjonalność zbliżona w działaniu do cookies) wykorzystywana jest za każdym razem kiedy użytkownik, nazywany dalej Klientem, korzysta z naszych usług za pomocą Aplikacji lub Sklepu Internetowego nazywanych dalej Sklepem. Pliki te są przechowywane w urządzeniu Klienta w sposób uzależniony od preferencji i ustawień urządzenia, np. ustawień przeglądarki internetowej.

Czy pliki cookies przechowują dane osobowe?

W plikach cookies przechowywane są informacje różnego typu, jednak co do zasady nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację Klienta. Jednak niektóre informacje w powiązaniu z danymi podanymi w Sklepie przy rejestracji mogą się stać danymi osobowymi.

W jakim celu korzystamy z plików cookies?

Korzystanie z cookies jest niezbędne do poprawnego działania Sklepu, np. takich funkcjonalności jak logowanie, przechowywanie koszyka, obsługa płatności elektronicznej czy składanie zamówienia. Korzystamy również z tej technologii w celu zbierania informacji analitycznych oraz marketingowych. Pliki cookies pomagają nam np. w przygotowaniu ofert specjalnych.

Rodzaje plików cookies

Cookies można podzielić na kilka sposobów. Najczęściej używane kryteria pozwalają na podział ze względu na:

Czas życia pliku cookie:

Cookies sesyjne – pliki tego typu identyfikują użytkownika w czasie trwającej wizyty na stronie. Dzięki nim możliwe jest, na przykład, bezpieczne logowanie się do Sklepu oraz są niezbędne do obsługi procesu zakupowego. Cookies sesyjne są obsługiwane w pamięci ulotnej i nie są zapisywane w pamięci stałej (np. dysk twardy). Po zamknięciu Aplikacji lub przeglądarki internetowej cookies sesyjne zostają automatycznie usunięte.

Cookies stałe – pliki, które mają określony czas wygaśnięcia. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron staje się bardziej przyjazne, na przykład, zapamiętanie wybranej lokalizacji i języka sklepu.


Cel wykorzystania informacji przechowywanych w cookie:

Cookies niezbędne do działania usługi – najczęściej są to cookies sesyjne. Dzięki nim możliwe jest na przykład logowanie, obsługę koszyka czy finalizację procesu zakupowego.

Cookies analityczne i diagnostyczne – ten typ cookies umożliwia mierzenie ilości wizyt w Sklepie, zainteresowania określoną grupą produktową, popularności odwiedzanych stron bądź preferencje dotyczące prezentowanej treści. Dzięki nim możemy przygotować optymalną ofertę dla naszych Klientów oraz mierzyć jakość i wydajność Sklepu.

Cookies marketingowe – używane w celu zapewnienia wysokiej jakości treści reklamowych i dostosowania ich do preferencji użytkownika przez nas oraz przez naszych partnerów. Dzięki nim można zapobiegać ponownemu wyświetlaniu się tych samych promocji, produktów czy wydarzeń.